Om Gigahost Pro

For et par dager siden introduserte vi Gigahost Pro, og vi har inntil videre mottatt meget positiv respons. Noen har dog gitt uttrykk for at det er et temmelig avansert produkt som krever stor teknisk innsikt - men dette er også hensikten. Gigahost Pro er ikke et desidert webhotell, men derimot en "all-round"-løsning som kan benyttes til nesten alle hosting-behov. Man kan så mene at det kanskje mangler en mellomting mellom det alminnelige webhotellet og Pro, men her er planen å bygge ut det alminnelige webhotellet i stedet, med mer avansert funksjonalitet som f.eks understøttelse av Ruby on Rails, PHP5, separate MySQL-konti og automatisk sofwareinnstallasjon. Disse funksjonene regner vi med å introdusere løpende over de neste par månedene. Dette er spesielt funksjoner vi selv mener er gode å ha, men vi tar også gjerne i mot forslag - som du kan sende på mail.