Slik tar du backup av dine emails

Slik tar du backup av dine emails

Selvom Gigahost automatisk tar backup av emails brukes denne backupen kun i tilfelle hardwarenedbrudd og lignende situasjoner. Vi har derfor laget en guide til hvordan du selv kan ta backup av dine emails i tillfelle f.eks systembrudd på din datamaskin.

Outlook Express

For å ta backup av mail-filer i Outlook Express skal du kikke etter følgende mapper i ditt system:

C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Identities\
C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Outlook Express\
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Outlook Express\

Adresseboken finner du som regel i følgende mappe:

C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Microsoft\Address Book\

Disse mappene kan du helt enkelt ta en kopi av og lagre et annet sted.

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird lagrer alle mails, din adressebok, bokmerker og annet i "Profile"-mappen, som du finner her (hvis du bruker Windows):

C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Thunderbird\Profiles\

Alternativt kan du bruke et gratis program, MozBackup, som enkelt tar backup (og gjenoppretter) dine mails, adressebok, Firefox bookmarks og mye mer.

Apple Mail

I Apple Mail kan du bruke et gratis program, Email Backup 2.0, som kan ta backup (og gjenopprette) av både Apple Mail og Thunderbird til OS X. Alternativt kan du ta en kopi av filene i:

~/Library/Mail

Det vil si mappen “Mail” som ligger i biblioteket inne i ens egen brukers mappe.

Det er best å lagre filene et annet sted enn på din egen datamaskin, f.eks brenne dem på en CD/DVD eller overføre til en USB. Skulle du være bekymret for sikkerheten, kan du alltid kryptere filene med f.eks TrueCrypt (et gratis program til kryptering av filer).