PHP opdateret til version 5.2.8

Vi har i nat opdateret webserverne, så de benytter PHP version 5.2.8. Flere end 170 fejl er rettet siden version 5.2.6.

En fuld liste over ændringer kan ses på php.net.