PHP 5.6 er ude nu!

PHP 5.6 er ude nu!

Holdet bag PHP har udgivet PHP 5.6 igår, og det er blevet lidt af en tradition at vi tilbyder de nye PHP-versioner så snart de kommer ud.

Fra i dag kan du derfor vælge PHP 5.6 for hvert af dine domæner i Gigahosts kontrolcenter!

Selvom de fleste udbredte CMS og andre scripts endnu ikke kræver at man bruger PHP 5.6, kan det være nyttigt at skifte hvis du har lyst til at benytte nogle af de nye funktioner i PHP 5.6:

Simple beregninger understøttes i konstanter

Konstanter behøver ikke længere at være statiske værdier. Man kan nu benytte simple udregninger som afhænger af andre konstanter, fx således:

const ONE = 1;
const TWO = ONE * 2;

En ny operator til at udregne potens, **.

Sjovt nok har PHP ikke haft en potens-operator før nu. Man har skullet bruge funktionen pow(). For at beregne 24, kan man nu blot skrive 2 ** 4, hvilket giver resultatet 16.

Udpakning af argumenter

Hvis du har et array med nogle værdier i, kan man bruge arrayets værdier som argumenter til en funktion, med operatoren ....

$arguments = [1, 2, 3];
my_function(...$arguments);
Dette vil kalde my_function(1, 2, 3).

Variadiske funktioner

På samme måde kan en funktion modtage sine argumenter som et array med operatoren ....

function my_function(...$arguments) {
  print_r($arguments);
}

Hvis man i dette eksempel kalder my_function(1, 2, 3), vil funktionen udskrive et array med de tre tal.

… og andet

Der er mange andre mindre ændringer og forbedringer i PHP 5.6, såsom en ny måde at indstille standard-tegnsættet, operator-overloading i GMP, hashfunktioner som kører i konstant tid, en GOST-hashingalgoritme, forbedret SSL-sikkerhed og en magisk __debugInfo()-methode hvor man selv kan tilføje ting som skal vises når man kalder var_dump på et objekt. For en komplet oversigt over ændringerne, se PHPs egen side, New features.

Du kan prøve den nye PHP-version ved at vælge et af dine domæner i kontrolcenteret, og herefter vælge “PHP-version”. Man kan altid skifte tilbage til enhver af de øvrige versioner, PHP 5.5, 5.4, 5.3 og 5.2.