Cron jobs

Cron jobs

Kør dine PHP-scripts med specifikke intervaller – år, måneder, dage eller timer. Bekvemt til at udføre den periodiske rengøring, systemtjek, backup – eller til at sende en påmindelse. Opsæt så mange periodiske jobs som du ønsker i kontrolcenteret uden yderligere omkostninger.

Hvad er cron-job?

Cron jobs - også kaldet periodiske jobs - er en funktion hvor du har muligheden for, at serveren kalder en side eller script på konfigurerbare tidspunkter. Denne funktion gør det muligt for scripts at lave regelmæssig handlinger - helt automatisk og uden at du skal gøre noget aktivt.

Hvordan opsættes cronjobs

Cron jobs kan opsættes i kontrolcenteret via et brugervenligt interface. Det er muligt at køre periodiske jobs på alle dine domæner hos Gigahost, i mange forskellige intervaller - helt fra en gang om året til en gang i timen.