Gigahost fordobler diskplassen

Gigahost fordobler diskplassen

En av Gigahosts unike funksjoner er at det hele tiden kommer mer plass til ens konto. På samme måte som hos Gmail vokser kapasiteten hele tiden, så man får mer og mer plass til filer, databaser og emails. Den aktuelle mengden med plass man har til rådighet kan man alltid sjekke på forsiden av vår hjemmeside. Vi har også besluttet å gi telleren en hjelpende hånd ved å fordoble plassmengden.

Nå er det over 15.000 MB til rådighet per bruker. Denne plassen kan brukes til både databaser, email samt hjemmesidenes filer. Som alltid kan du ha så mange domener du vil på samme konto med separat innhold.

På samme måte som før kan man dessuten kjøpe mer diskplass for 3kr/GB om måneden.